Востани Сербие

22.02.2017

"ПЈЕСНА НА ИНСУРЕКЦИЈУ СЕРБИЈАНОВ, СЕРБИЈИ И ХРАБРИМЈЕЈА ВИТЕЗОВОМ И ЧАДОМ И БОГОПОМАГАЈЕМУ ИХ ВОЈЕВОДИ ГОСПОДИНУ ГЕОРГИЈУ ПЕТРОВИЋУ ПОСВЕЋЕНА"

Доситеј Обрадовић, 1804. године