Половецкие пляски (из опере Кнез Игор), Александра Бородина

24.03.2017

Опера Кнез Игор (Князь Игорь), Александра Бородина настајала је дуги низ година, од 1869. до 1887. године. Бородин није успео да је заврши, већ су то након његове смрти учинили Николај Римски-Корсаков и Александр Глазунов.

Глазунов је написао већи део трећег чина и увертиру, док је Римски-Корсаков организовао и оркестрирао оперу. Премијера Кнеза Игора је била 4. новембра 1890. године у Театру Марински у Петрограду.