Друштво

Српска традиција: витешка друштва Душан Силни

02.12.2016

Др Владан Ђорђевић био је један од гимнастичара који су деловали у дружини Стевана Тодоровића. Студирајући 1863-1869. медицину у Бечу увидео је колико је допринео Немачкој Јанов покрет телесног вежбања (Турнери).

Породична политика у Европи

15.11.2016

Модерна демографска ситуација у Европи се разликује  у односу на остали свет  по најнижој стопи наталитета и најнижем природном прираштају становништва. Према подацима Недељног демоскопа до рекордног прираштаја становништва 2015.