оса Москва-Берлин-Париз

Србија и континентална Европа

14.10.2016

Многе историјске и културне границе Европе пресецале су Србију: границе Источног и Западног царства, Северне и Јужне Европе, хришћанске Западне Европе и Европе под Отоманским царством, Аустроугарске Европе, и најзад, данас се ту налази граница са Европском унијом у коју су ушле земље бивше Југославије, где Србија узгред представља центар равнотеже. Беч је засигурно био престоница Хазбуршког царства, али он је представљао више средиште него центар, и под његовом контролом била је само једна ограничена територија. С друге стране, Београд, заједно са суседном Мађарском, представља центар равнотеже дунавског подручја, и нарочито значајну трасу стратешких, речних, војних, а данас и енергетских токова. Представљајући стратешку тачку, од средњег века па до данас, за Србијом су увек жуделе актуелне војне силе, „кућа на друму“, како израз на српском каже, била је често пљачкана и нападана.