окупација

Протестантска етика и злодух капитализма

01.03.2016

У књизи “Протестантска етика и дух капитализма”, Макс Вебер је писао о вези између протестантске етике живота и настанка капитализма. Вебер сматра да капиталистички привредни поредак има дубоке корене у религији.