новац

Даеш је лажни Ислам

08.08.2016

Сврха Даџала је да превари. Реч “даџал” значи преварити. Он делује преко преваре. Најважније достигнуће Даџала је да уклони прави новац чија вредност може да се изрази златом или сребром и да се замени папирним новцем који има измишљену вредност.