намештени избори

Паралелена држава (The Deep State)

29.10.2016

Када се говори о теоријама завере, често се сетим ситуације, овде, у Сједињеним државама, из времена Хладног рата, када сам био званичник Стејт департмента. Мали број људи је веровао да комунистичка идеологија уопште постоји.