абортус

Породична политика у Европи

15.11.2016

Модерна демографска ситуација у Европи се разликује  у односу на остали свет  по најнижој стопи наталитета и најнижем природном прираштају становништва. Према подацима Недељног демоскопа до рекордног прираштаја становништва 2015.