Израел је неспреман за кибер нападе

Среда, 2 Новембар, 2016 - 10:45

Јосеф Шапира, државни контролор, објавио је извештај у којем тврди да Израел није спреман да се суочи са великим кибер-нападом.

Он је закључио да “су кључне националне инфраструктуре и пословне делатности [овог ентитета] изложени ризику.”

У његовом извештају се каже: “На основу своје одговорности, биро би требало да је видео да је обим проблема којим се бавио био дефинисан када је у питању кибер-безбедност у цивилном сектору; да се тачно утврди које области и која лица треба да се заштите; и [да се одлучи] како томе приступити и која ће средства бити уложена”.