Books

Евроазијски поглед

ЕВРОАЗИЈСКИ ПОГЛЕД •
Зборник радова Балканолошког истраживачког центра •
Едиција Ан-архе • приредио Немања Ђукић •
Бања Лука, 2016. године

Извештаj о притисцима и контроли медиjа у Србиjи

Савет за борбу против корупције прикупио је податке на основу којих се може закључити да се над медијима у Србији врши снажан политички притисак, због чега је над њима успостављена потпуна контрола. Више не постоји медиј из којег грађани могу да добију потпуне и објективне информације, јер под снажним притиском који стиже из политичких кругова, медији прећуткују догађаје или о њима извештавају селективно и непотпуно.