Александра Бжозовски

Александра Бжозовски — редактор Global Europe & Defense.