στε

ΠΡΟΣ ΚΟΦΤΗ ΥΠΕΡΟΓΚΩΝ ΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΣΑΥΞΗΣΕΩΝ ΟΔΕΥΕΙ ΤΟ ΣτΕ

15.12.2016

"Κόφτη" προσαυξήσεων, προστίμων και υπέρογκων φόρων, επικυρώνει εμμέσως το Συμβούλιο Επικρατείας αν επιβεβαιωθεί και από τη μείζονα σύνθεσή του, η απόφαση τμήματος με την οποία ουσιαστικά δίνεται η δυνατότητα αναδρομικής εφαρμογής επιεικέστερων φορολογικών ρυθμίσεων και κυρώσεων για υποθέσεις του παρελθόντος.
Σύμφωνα με πληροφορίες η άποψη αυτή επικράτησε στο σκεπτικό απόφασης για την επιβολή  πρόσθετου φόρου 181% σε ΕΠΕ λόγω ανακριβούς δήλωσης.