ρωσία

ΚΟΙΤΩΝΤΑΣ ΤΗΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΓΟΡΑ ΚΑΙ ΤΑ ΜΑΚΡΟΠΡΟΘΕΣΜΑ ΟΦΕΛΗ ΜΕ ΡΕΑΛΙΣΜΟ: Η GAZPROM ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΗ

31.12.2016

Οι διεθνείς αγορές ενέργειας διανύουν μια τρικυμιώδη περίοδο, καθώς ο ανταγωνισμός αυξάνεται, ανεβάζει ταχύτητα η παγκοσμιοποίηση του εμπορίου, και μέσα σε όλα αυτά και οι φιλόδοξοι στόχοι για το κλίμα έχουν ως αποτέλεσμα η βιομηχανία φυσικού αερίου να είναι σε αναζήτηση νέων κατευθυντήριων γραμμών που θα της επιτρέψουν να σημειώσει περαιτέρω ανάπτυξη.

από την Έλενα Μπουρμίστροβα

Γενική Διευθύντρια της Gazprom Exports LLC