προγραμμα

ΤΟ "ΠΑΙΧΝΙΔΙ" ΜΕΤΑΞΥ ΔΝΤ ΚΑΙ ESM ΣΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

02.01.2017

Το 2017 αναμφίβολα είναι η κρίσιμη χρονιά για το ελληνικό πρόγραμμα, καθώς κανείς δεν γνωρίζει αν, τόσο οι εγχώριες πολιτικές και οικονομικές αντοχές όσο και οι ευρωπαϊκές (αλλαγές στο πολιτικό τοπίο λόγω εκλογών) θα επιτρέψουν την ομαλή ολοκλήρωσή του κατά πως έχει σχεδιασθεί με το τρίτο μνημόνιο.

Εκείνο όμως που είναι βέβαιο και αποδεικνύεται από τα όσα – σιωπηρά - γίνονται σχεδόν καθημερινά και βήμα το βήμα είναι πως η Ευρωζώνη αποκτά με αφορμή (και πεδίο δοκιμών) το ελληνικό πρόγραμμα, το δικό της "ΔΝΤ”.