ομόλογα

ΑΠΩΛΕΙΕΣ 750 ΕΚΑΤΟΜΜΥΡΙΑ ΕΥΡΩ ΓΙΑ ΤΙΣ ΤΡΑΠΕΖΕΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΝΤΑΛΛΑΓΗ ΤΩΝ ΟΜΟΛΟΓΩΝ EFSF

21.12.2016

Στο δεύτερο εξάμηνο του 2017 τοποθετούν οι τράπεζες την ανταλλαγή των ομολόγων EFSF στο πλαίσιο των βραχυπρόθεσμων μέτρων για το χρέος, συνεχίζοντας τις διαβουλεύσεις με τον ESM και υπολογίζοντας το πώς θα διαχειριστούν το κόστος της ανταλλαγής.