ΜΕΤΑΒΑΣΗ

ΜΕΧΡΙ 16/1 ΤΟ ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟ ΔΙΑΣΤΗΜΑ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΕΝΙΑΙΟΥ ΜΗΤΡΩΟΥ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΩΝ ΣΤΟΝ ΕΦΚΑ

03.01.2017

Από την 1η Ιανουαρίου 2017, άρχισε να λειτουργεί ο ΕΦΚΑ, ένας σύγχρονος φορέας Ενιαίου Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης, με στόχο, μεταξύ άλλων, την αξιοποίηση των νέων τεχνολογιών, ώστε να βελτιωθεί η εξυπηρέτηση των ασφαλισμένων.

Σύμφωνα με το υπουργείο Εργασίας, η ενοποίηση των μητρώων των εντασσόμενων στον ΕΦΚΑ φορέων είναι ένα έργο που θα διευκολύνει άμεσα την εξυπηρέτηση των ασφαλισμένων και θα οδηγήσει στην απεμπλοκή τους από τη γραφειοκρατία. Παράλληλα, η μείωση της γραφειοκρατίας θα διευκολύνει και το έργο των υπαλλήλων.