μειωση

ΕΤΗΣΙΑ ΜΕΙΩΣΗ 8,6% ΣΤΙΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΤΩΝ ΥΠΟΘΗΚΟΦΥΛΑΚΕΙΩΝ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ 2004-2014

29.12.2016

Ετήσια μείωση 8,6% στις πράξεις και 9,3% στα εισπραχθέντα δικαιώματα καταγράφηκε την περίοδο 2004-2014 στις εργασίες των υποθηκοφυλακείων της χώρας.

Αυτό προκύπτει από την έρευνα της ΕΛΣΤΑΤ, σύμφωνα επίσης με την οποία η σύγκριση μεταξύ 2014 και 2013 δείχνει πτώση στις πράξεις κατά 20,6% και στα εισπραχθέντα δικαιώματα κατά 22,7%.