ενισχυση

Το σχέδιο των Tραπεζών για την ενίσχυση της ρευστότητας

18.08.2016

Σχέδιο δράσης για την ενίσχυση της ρευστότητάς τους, με βασικό άξονα την επιστροφή καταθέσεων και συμπληρωματικούς άξονες τις τιτλοποιήσεις δανείων, τον επαναπατρισμό ρευστότητας από τις θυγατρικές εξωτερικού  και τις εισπράξεις από αποπληρωμές δα