Την 22η θέση καταλαμβάνει η Ελλάδα στον δείκτη καινοτομίας της Ε.Ε.

Πέμπτη, 14 Ιούλιος, 2016 - 17:00

Στην κατηγορία των «μέτριων καινοτόμων» χωρών κατατάσσεται η Ελλάδα, σύμφωνα με το «Βαρόμετρο Καινοτομίας» της Κομισιόν, για το 2016.
Συγκεκριμένα, το ποσοστό της Ελλάδας κυμαίνεται κάτω του ευρωπαϊκού μέσου όρου, καθώς οι επιδόσεις της χώρας κατατάσσονται στην 22η θέση, μεταξύ των 28 χωρών - μελών της Ε.Ε.
Η Σουηδία βρίσκεται στην κορυφή της σχετικής λίστας, ενώ ακολουθεί η Δανία, η Φινλανδία και η Γερμανία. Παράλληλα, οι ταχύτερα αναπτυσσόμενες χώρες, όσον αφορά την καινοτομία, είναι η Μάλτα, η Λετονία, η Λιθουανία, οι Κάτω Χώρες και το Ηνωμένο Βασίλειο.
Σε επιλεγμένους τομείς καινοτομίας, την πρωτιά στην Ε.Ε. κατέχουν: η Σουηδία ως προς τους ανθρώπινους πόρους και την ποιότητα της ακαδημαϊκής έρευνας, η Φινλανδία ως προς τους γενικούς χρηματοδοτικούς όρους, η Γερμανία ως προς τις ιδιωτικές επενδύσεις στον τομέα της καινοτομίας, το Βέλγιο ως προς τα δίκτυα και τη συνεργασία στον τομέα της καινοτομίας, και η Ιρλανδία ως προς την καινοτομία στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις.
Σύμφωνα με την έρευνα, κατά την επόμενη διετία αναμένεται βελτίωση των επιδόσεων της Ε.Ε. ως προς την καινοτομία, καθώς οι περισσότερες επιχειρήσεις σχεδιάζουν να διατηρήσουν ή να αυξήσουν το επίπεδο των επενδύσεων στην καινοτομία κατά το επόμενο έτος.
Πάντως, μεγαλύτερες πιθανότητες να αυξήσουν τις επενδύσεις τους στην καινοτομία, κατά το επόμενο έτος, έχουν οι επιχειρήσεις στη Ρουμανία, τη Μάλτα και την Ιρλανδία.
Η Elżbieta Bieńkowska, Eπίτροπος αρμόδια για την εσωτερική αγορά, τη βιομηχανία, την επιχειρηματικότητα και τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις, επισήμανε: «Σε επίπεδο EE, είναι απαραίτητο να απλοποιηθεί η νομοθεσία για τον ΦΠΑ, να προσαρμοστούν οι κανόνες περί αφερεγγυότητας, να καταστεί πιο εύκολη η πρόσβαση σε πληροφορίες που αφορούν τις κανονιστικές απαιτήσεις καθώς και να διαμορφωθεί ένα σαφέστερο και φιλικότερο προς τις ΜΜΕ πλαίσιο διανοητικής ιδιοκτησίας»
Ο Carlos Moedas, Eπίτροπος αρμόδιος για την έρευνα, την επιστήμη και την καινοτομία, τόνισε: «Οι χώρες και περιφέρειες που πρωτοστατούν, στηρίζουν την καινοτομία σε ένα ευρύ φάσμα πολιτικών από τις επενδύσεις μέχρι την εκπαίδευση, από τις ευέλικτες συνθήκες εργασίας μέχρι την εξασφάλιση δημόσιων διοικήσεων που εκτιμούν την αξία της επιχειρηματικότητας και της καινοτομίας».
Η Corina Crețu, Επίτροπος αρμόδια για την περιφερειακή πολιτική, δήλωσε: «Οι στρατηγικές έξυπνης εξειδίκευσης θα βοηθήσουν τα κράτη μέλη και τις περιφέρειες να αντλήσουν οφέλη από τα ανταγωνιστικά τους πλεονεκτήματα στον τομέα της έρευνας και καινοτομίας καθώς και να εξεύρουν ευκαιρίες συνεργασίας μεταξύ του επιχειρηματικού και του ακαδημαϊκού τομέα. Ως εκ τούτου, αποτελούν πυξίδα για καινοτόμες, μακροπρόθεσμες επενδύσεις που υποστηρίζονται από τα ΕΔΕΤ και, όταν είναι δυνατόν, από άλλες πηγές χρηματοδότησης της ΕΕ. Αυτό συμβάλλει σημαντικά στη μετάβαση της Ευρώπης προς μια οικονομία που θα βασίζεται στη γνώση».

Όλες οι ειδήσεις