ΣΤΟ 3,1% Η ΑΝΕΡΓΙΑ ΣΤΗΝ ΙΑΠΩΝΙΑ ΤΟΝ ΝΟΕΜΒΡΙΟ

Τρίτη, 27 Δεκέμβριος, 2016 - 11:00

Το ποσοστό της ανεργίας στην Ιαπωνία αυξήθηκε κατά 0,1% το Νοέμβριο, στο 3,1%, παρά το γεγονός ότι η πρόσβαση σε νέες θέσεις εργασίας διευκολύνθηκε κατά τη συγκεκριμένη χρονική περίοδο.

Σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία, το ποσοστό ανεργίας για τους άντρες καταγράφηκε στο 3,2%, παραμένοντας σταθερό σε σύγκριση με το ποσοστό ανεργίας του Οκτωβρίου.

Το ποσοστό ανεργίας για τις γυναίκες καταγράφηκε στο 2,9%, αυξημένο κατά 0,2% σε σύγκριση με το ποσοστό ανεργίας των γυναικών, τον Οκτώβριο.

Όλες οι ειδήσεις