ΣΤΑ 19 ΔΙΣ. ΕΥΡΩ Ο ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΤΩΝ ΕΙΣΦΟΡΩΝ ΤΟ 2017

Παρασκευή, 6 Ιανουάριος, 2017 - 11:00

Το αστρονομικό ποσό των 19 δισ. ευρώ θα πρέπει να καταβάλουν φέτος εργοδότες, ελεύθεροι επαγγελματίες, αυταπασχολούμενοι και αγρότες για την επιβίωση του δημόσιου ασφαλιστικού συστήματος.
Μαζί με τα 7-8 δισ. ευρώ που αναμένονται να συνεισφέρουν οι εργοδότες, υψηλόβαθμα στελέχη επιχειρήσεων και επαγγελματίες με υψηλά εισοδήματα στον κρατικό προϋπολογισμό (μέσω της καταβολής του φόρου εισοδήματος τους)  ο συνολικός " λογαριασμός"  εισφορών και φόρων επί του εισοδήματος των επιχειρηματιών και  γενικότερα των ανώτερων κοινωνικών στρωμάτων αγγίζει τα 26- 27 δισ. ή το 70% των εσόδων από την επιβολή ασφαλιστικών εισφορών και φόρων εισοδήματος. Σημειώνεται ότι φέτος αναμένονται 20 δισ. ευρώ από έσοδα από ασφαλιστικές εισφορές (σε συνταξιοδοτικά ταμεία, ΟΑΕΔ, ΕΟΠΥΥ)   και άλλα 20 δισ. ευρώ από την άμεση φορολογία (συνολικά δηλαδή 40 δισ. ευρώ).
Μόνο ο ασφαλιστικός  "λογαριασμός" τον οποίο θα πρέπει να "πιστώσουν" εργοδότες και αυταπασχολούμενοι θα  είναι φέτος   κατά 1,5%  - 2% αυξημένος σε σχέση με πέρσι. Και αυτό κυρίως  λόγω των μέτρων τα οποία προβλέπει ο νέος ασφαλιστικός νόμος Κατρούγκαλου για τις εισφορές επικουρικής ασφάλισης και τις εισφορές των επαγγελματιών, των αυταπασχολούμενων και των αγροτών. Συγκεκριμένα, η αύξηση του ασφαλιστικού "λογαριασμού" για εργοδότες και αυταπασχολούμενους  το 2017 σε σχέση με το 2016 προκύπτει από:
·         την αύξηση των εισφορών υπέρ της επικουρικής ασφάλισης κατά 1% (0,5% για την εργατική εισφορά και 0,5% για την εργοδοτική εισφορά), η οποία ισχύει από 1/6/2016, αναμένονται επιπλέον 170-180 εκατ. ευρώ
·         την εισφορά 14% επί του εισοδήματος των αγροτών από 1/1/2017, αναμένονται επιπλέον 50 εκατ. ευρώ
·         την εισφορά 20% επί του εισοδήματος των επαγγελματιών και των αυταπασχολούμενων από 1/1/2017, αναμένονται επιπλέον 50 εκατ. ευρώ.

Στο ΙΚΑ δεν έχει υπάρξει κάποια αλλαγή στον τρόπο υπολογισμού των ασφαλιστικών εισφορών (αν και  εκκρεμεί η εφαρμογή του συστήματος επιβολής τους με "αντικειμενικά κριτήρια"). Ωστόσο, αναμένονται φέτος επιπλέον έσοδα ύψους 200 -300 εκατ. ευρώ.
Πιο αναλυτικά, τα έσοδα από τρέχουσες εισφορές (μαζί και ρυθμίσεις ληξιπροθέσμων οφειλών) τα οποία προέρχονται από τους εργοδότες  (είτε με τη  μορφή της εργατικής εισφοράς, είτε με τη μορφή της εργοδοτικής εισφοράς) και  τους αυταπασχολούμενους (ελεύθερους επαγγελματίες και αγρότες)  ανά μεγάλη κατηγορία ασφαλιστικών οργανισμών έχουν ως εξής:
1.      Ενιαίος Φορέας Κοινωνικής Ασφάλισης, Ενιαίο Ταμείο Επικουρικής Ασφάλισης και Παροχής Εφάπαξ (ΕΤΕΑΠΕ):  12,8 δισ. ευρώ
* Ταμεία κύρια ασφάλισης ενταγμένα στον ΕΦΚΑ : 8 δισ. ευρώ
-ΙΚΑ : 5,3 δισ. ευρώ
-ΟΑΕΕ: 1,2 δισ. ευρώ http://www.capital.gr/story/3181233
-ΕΤΑΑ : 800 εκατ. ευρώ
-ΟΓΑ : 450 εκατ. ευρώ
-ΝΑΤ, ΕΤΑΤ, ΤΑΥΤΕΚΩ, ΕΤΑΠ-ΜΜΕ :250 εκατ. ευρώ
*Κλάδος επικουρικής ασφάλισης  του ΕΤΕΑΠΕ (πρώην ΕΤΕΑ) : 4,8 δισ. ευρώ
2.      ΟΑΕΔ, τέως ΟΕΕ-ΟΕΚ :1,9 δισ. ευρώ
3.      ΕΟΠΥΥ : 4,4 δισ.ευρώ

Όλες οι ειδήσεις