Σενάρια για αναβολή των εμπορικών τιμών στα ακίνητα

Τετάρτη, 15 Ιούνιος, 2016 - 10:45

Σενάρια σύμφωνα με τα οποία η ευθυγράμμιση των αντικειμενικών τιμών στα ακίνητα με τις εμπορικές έχουν αρχίσει να κυκλοφορούν στους διαδρόμους του υπουργείου Οικονομικών. Σημειώνεται ότι σύμφωνα με τον υφιστάμενο σχεδιασμό του υπουργείου οι αντικειμενικές τιμές θα ευθυγραμμιστούν με τις εμπορικές στις αρχές του 2017, μετά από ειδική επεξεργασία που θα γίνει στις εμπορικές τιμές που θα συλλέξουν οι αρμόδιες υπηρεσίες.

Ωστόσο, σύμφωνα με πληροφορίες, έχει εξεταστεί και συζητηθεί με τους θεσμούς το ενδεχόμενο να καθυστερήσει η ευθυγράμμιση των τιμών έως το τέλος του πρώτου εξαμήνου του 2017 προκειμένου οι υπηρεσίες να μπορέσουν να συλλέξουν και να επεξεργαστούν καλύτερα τις εμπορικές αξίες των ακινήτων.

Στην πράξη, αν αυτό τελικά συμβεί, είναι να υπολογιστεί ο ΕΝΦΙΑ του 2017 όπως ακριβώς και ο φετινός δηλαδή με τις ίδιες αξίες και κλίμακες. Ωστόσο, θα πρέπει να σημειωθεί ότι ακόμη και αν οι αντικειμενικές τιμές μειωθούν και ευθυγραμμιστούν με τις εμπορικές, αυτό δεν σημαίνει αυτόματα και τη μείωση του ΕΝΦΙΑ.

Όπως έδειξε η φετινή εμπειρία που ενώ οι αντικειμενικές τιμές μειώθηκαν ο ΕΝΦΙΑ αυξήθηκε, μια πιθανή νέα μείωση των αντικειμενικών μπορεί να ακυρωθεί όσον αφορά το εισπρακτικό της αποτέλεσμα από την αύξηση των συντελεστών του φόρου. Έτσι, το βασικό χαρακτηριστικό του ΕΝΦΙΑ δεν είναι το ύψος των αντικειμενικών αλλά το ποσό που θα συμφωνήσει η κυβέρνηση ότι θα εισπράξει από τον ΕΝΦΙΑ για το 2017. Αν συμφωνηθεί ότι θα εισπραχθούν πάλι 2,65 δις ευρώ, τότε ακόμη και αν μειωθούν οι αντικειμενικές οι συντελεστές του φόρου θα αυξηθούν.

Όλες οι ειδήσεις