ΠΕΡΙΘΩΡΙΟ 10 ΜΗΝΩΝ ΣΤΗΝ ΤΟΥΡΚΙΑ ΓΙΑ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗ ΜΕ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΕΔΑΔ

Σάββατο, 10 Δεκέμβριος, 2016 - 18:00

Η Επιτροπή Υπουργών του Συμβουλίου της Ευρώπης έλαβε την απόφαση με την οποία παραχωρείται ένα περιθώριο δέκα μηνών προς την Τουρκία για να συμμορφωθεί στις αποφάσεις του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων (ΕΔΑΔ).

Η Επιτροπή Υπουργών (η οποία συνεδρίασε στο Στρασβούργο σε επίπεδο Μονίμων Αντιπροσώπων) περιορίστηκε στο να καλέσει την Τουρκία να προχωρήσει, χωρίς άλλη καθυστέρηση, σε συμμόρφωση με την απόφαση του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου για την υπόθεση Βαρνάβα, που αφορά τους αγνοούμενους του 1974.Η Επιτροπή απέφυγε να προχωρήσει στη λήψη συγκεκριμένων μέτρων κατά της Τουρκίας και της άρνησης της να συμμορφωθεί με τις αποφάσεις του ΕΔΑΔ.

Σε σχέση με την υπόθεση αγνοουμένων της Κύπρου, στη βάση και της απόφασης στην 4η Διακρατική Προσφυγή της Κύπρου εναντίον της Τουρκίας, η Επιτροπή Υπουργών , σύμφωνα με την εφημερίδα «Ο Φιλελεύθερος» , «έλαβε υπόψη της τις πληροφορίες των τουρκικών Αρχών και των μέτρων που υιοθετήθηκαν προκειμένου να δοθεί πρόσβαση στη Διερευνητική Επιτροπή Αγνοουμένων (ΔΕΑ) σε στρατιωτικές ζώνες οι οποίες βρίσκονται στο βόρειο τμήμα της Κύπρου καθώς και η απόφαση για σύσταση επιτροπής από την τουρκική πλευρά προκειμένου να εξετάσει όλα τα σχετικά αρχεία για τις πληροφορίες που ζητήθηκαν από τη ΔΕΑ σε ό,τι αφορά του χώρους ταφής και των σημείων όπου βρίσκονται τα οστά αγνοουμένων».

Η Επιτροπή Υπουργών, λαμβάνοντας υπόψη «την πάροδο του χρόνου, καλεί τις τουρκικές Αρχές να συνεχίσουν την υποστηρικτική τους προσέγγιση παρέχοντας στη ΔΕΑ όλη την απαραίτητη βοήθεια και να συνεχίσουν να επιτυγχάνουν απτά αποτελέσματα το συντομότερο δυνατό». Περαιτέρω «σημειώθηκε το ότι οι τουρκικές Αρχές παρουσίασαν ενημερωμένα στοιχεία σχετικά με την πρόοδο που έχει σημειωθεί όσον αφορά τις έρευνες που διεξήγαγε το Τμήμα Αγνοουμένων».

Επίσης, η Επιτροπή επανέλαβε την έκκληση προς τις τουρκικές Αρχές όπως διασφαλίσουν την αποτελεσματικότητα όλων των ερευνών και την ταχεία ολοκλήρωσή τους» ζητώντας παράλληλα όπως ενημερωθεί η Επιτροπή για την πρόοδο που έχει επιτευχθεί, ιδιαίτερα σε ό,τι αφορά την έρευνα για την περίπτωση του Ανδρέα Βαρνάβα. Παράλληλα η Επιτροπή Υπουργών κάλεσε την Τουρκία «να διαβιβάσει σχετική πληροφόρηση για την κατάληξη και τις τελικές εκθέσεις στις έρευνες που έχουν ολοκληρωθεί μέχρι στιγμής».

Στην απόφασή της η Επιτροπή «επέμεινε για ακόμα μια φορά στην άνευ όρων υποχρέωση για καταβολή των αποζημιώσεων που επιδίκασε το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο και επανέλαβε την έκκληση της προς τις τουρκικές Αρχές να καταβάλουν τα ποσά που έχουν επιβληθεί με την απόφαση της 12ης Μαΐου 2014». Τέλος, αναφέρεται πως έχει αποφασιστεί «η εκ νέου εξέταση του ζητήματος των αγνοουμένων κατά την 1294η συνεδρία της Επιτροπής που θα πραγματοποιηθεί τον Σεπτέμβρη του 2017

Η ελληνική κυβέρνηση, με αφορμή την εξέταση των δύο υποθέσεων «Κύπρος εναντίον Τουρκίας» και «Βαρνάβα και άλλοι εναντίον Τουρκίας», είχε αποστείλει σημείωμα με τις παρατηρήσεις της. Στο σημείωμα τονίζεται πως η Επιτροπή Υπουργών θα πρέπει να δει τις υποθέσεις αυτές όχι ως κάποιες άλλες δικαστικές υποθέσεις, αλλά ως ανθρωπιστικό ζήτημα υψίστης σημασίας. Επίσης, η Ελλάδα κατηγορεί τις τουρκικές Αρχές ότι προσπαθούν να πολιτικοποιήσουν ένα καθαρά ανθρωπιστικό ζήτημα.

Απαντώντας στην τουρκική θέση, ότι θα πρέπει δήθεν και η Ελλάδα να ανοίξει στρατιωτικές ζώνες και να δώσει στοιχεία, η ελληνική κυβέρνηση σημειώνει τα εξής: «Στο θέμα των αγνοουμένων της Κύπρου, η Ελλάδα είναι στην πλευρά εκείνη που ψάχνει για πληροφορίες. Ανεξαρτήτως των όποιων αστήρικτων ισχυρισμών ή παραπλανητικών αναφορών, η πραγματικότητα παραμένει ηχηρή και απαιτητική: Δεν υπάρχει περιθώριο για εκτροπές απ' αυτή την τραγωδία και περαιτέρω παρεκκλίσεις από τη δουλειά αυτής της Επιτροπής». Η ελληνική κυβέρνηση τονίζει πως σ' αυτή την υπόθεση υπάρχει «ένα υπόδικο κράτος» και πως «αυτό το υπόδικο κράτος έχει την υποχρέωση να συμμορφωθεί προς τη Συνθήκη, να εκτελέσει την απόφαση του Δικαστηρίου και να συνεργαστεί».

 

Όλες οι ειδήσεις