ΟΙ ΒΟΥΛΓΑΡΟΙ ΤΕΛΕΙΩΣΑΝ ΤΟ ΠΑΡΑΜΥΘΙ ΤΗΣ ΣΥΝΟΔΟΥ ΤΗΣ ΚΡΗΤΗΣ - ΟΙ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΣΥΝΟΔΟΥ ΤΟΥΣ

Παρασκευή, 9 Δεκέμβριος, 2016 - 13:15

Η Βουλγαρική Εκκλησία αποφάσισε να μην αναγνωρίσει την Σύνοδο της Κρήτης προκαλώντας σεισμό πολλών Ρίχτερ στο εκκλησιαστικό προσκήνιο. Επίσης οι αποφάσεις της Βουλγαρικής Συνόδου είχαν αποσταλεί μέσω επιστολής και στον Αρχιεπίσκοπο Ιερώνυμο πριν από τη συνεδρίαση της Ιεραρχίας της Ελλαδικής Εκκλησίας.

Τι αποφάσισαν οι Βούλγαροι;

Η Ιερά Σύνοδος του Πατριαρχείου Βουλγαρίας, λοιπόν,  κατά τη συνεδρίασή της στις 15 Νοεμβρίου 2016 κατέληξε στα εξής συμπεράσματα:

«Η Σύνοδος της Κρήτης δεν είναι ούτε Μεγάλη ούτε Οικουμενική

1.Λόγω της μη συμμετοχής σε αυτήν μιας σειράς Αυτοκέφαλων Ορθοδόξων Εκκλησιών αλλά και εξαιτίας οργανικών και θεολογικών λαθών. Ωστόσο, σεβόμαστε και εκτιμούμε τις προσπάθειες όλων των διοργανωτών και των συμμετεχόντων για την υλοποίησή της.

2. Η προσεκτική εξέταση των εγγράφων που εγκρίθηκαν από τη Σ’υνοδο της Κρήτης, μας οδηγεί στο συμπέρασμα ότι κάποια από αυτά περιέχουν αντιφάσεις με όσα η Ορθόδοξη Εκκλησία διδάσκει και με τη δογματική και κανονική παράδοση της Εκκλησίας και  με το πνεύμα και το γράμμα των Οικουμενικών και Τοπικών Συνόδων.

3. Εγκρίθηκαν από τη Σύνοδο τα έγγραφα της Κρήτης με την επιφύλαξη για περαιτέρω θεολογική συζήτηση με σκοπό τη βελτίωση, την επεξεργασία, τη διόρθωση ή αντικατάσταση με άλλα (νέα έγγραφα) σύμφωνα με το πνεύμα και την παράδοση της Εκκλησίας.

Η BOC-BP (βουλγαρική εκκλησία) αποτελεί αναπόσπαστο μέρος, ζωντανό μέλος της Μίας, Αγίας, Καθολικής και Αποστολικής Εκκλησίας. Ως μέρος του Σώματος του Χριστού , η BOC θα συνεχίσει να είναι σε αδελφική ευχαριστιακή, πνευματική, δογματική και κανονική κοινωνία με όλες τις άλλες τοπικές ορθόδοξες εκκλησίες – και με όσες συμμετείχαν στη Σύνοδο της Κρήτης καθώς και με τους μη-συμμετέχοντες. Η Εκκλησία δεν είναι μια κοσμική οργάνωση, είναι θεανθρώπινος οργανισμό. Δεν επηρεάζεται και δεν πρέπει να επηρεάζεται από πολιτικά και κοινωνικά συμφέροντα και τις αντίστοιχες διαφορές τους. Η κεφαλή της είναι ο ίδιος ο Κύριος, ο Ιησούς Χριστός, ο οποίος είναι «η Οδός και η Αλήθεια και η Ζωή.»

Οι αρχές της αυτοκεφαλίας και καθολικότητας στην εκκλησιαστική ζωή, όχι μόνο δεν έρχοντται σε αντίθεση, αλλά αλληλοσυμπληρώνονται, απορρέουν το ένα από το άλλο και είναι σε πλήρη ενότητα».

Εννοείται πως οι αποφάσεις αυτές έχουν βαρύνουσα σημασία για ολόκληρη την Ορθοδοξία και καλό θα ήταν να τις λάβει υπόψιν και η Ελλαδικη΄Εκκλησία που άγεται και φέρεται με την «μέλέτη» των κειμένων της Πανορθόδοξης και ετοιμάζεται όπως ανακοινώθηκε χθες να εκδώσει εγκύκλιο προς το λαό.

 

vimaorthodoxias.gr

Όλες οι ειδήσεις