Οδηγίες για τη συμπλήρωση της φορολογικής δήλωσης

Πέμπτη, 19 Μάιος, 2016 - 10:45

Αναλυτικές οδηγίες για τη συμπλήρωση των φορολογικών δηλώσεων εξέδωσε και φέτος η Γενική Γραμματεία Δημοσίων Εσόδων.

Στόχος του εγχειριδίου είναι να περιγράψει αναλυτικά και βήμα προς βήμα τη διαδικασία για την ηλεκτρονική υποβολή των δηλώσεων και ειδικότερα του εντύπου Ε1, προκειμένου να διευκολύνει τους φορολογουμένους.

Οι οδηγίες είναι λεπτομερείς, καθώς αρχίζουν από την πρόσβαση στην ειδική εφαρμογή μέχρι και την ολοκλήρωση της υποβολής.

Ολόκληρος ο οδηγός συμπλήρωσης της φορολογικής δήλωσης

Υπενθυμίζεται ότι υποχρέωση να υποβάλει φορολογική δήλωση έχει κάθε φυσικό πρόσωπο, εφόσον έχει την κατοικία του στην Ελλάδα, έχει συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας του και αποκτά πραγματικό ή τεκμαρτό εισόδημα, ανεξάρτητα από το αν είναι εξαρτώμενο μέλος ή όχι.

Παράλληλα, αξίζει να σημειωθεί, ότι προς το παρόν έχει υποβληθεί περίπου το 16% των φορολογικών δηλώσεων, ενώ η προθεσμία λήγει στις 30 Ιουνίου.

Όλες οι ειδήσεις