Ο Πούτιν στέλνει τελεσίγραφο στην Αμερική

Δευτέρα, 3 Οκτώβριος, 2016 - 22:15

"Η απόφαση για την ανανέωση της συμφωνίας με τις ΗΠΑ σχετικά με την απόρριψη του οπλικού πλουτωνίου και των πρωτοκόλλων λαμβάνεται από τον Πρόεδρο της Ρωσικής Ομοσπονδίας", αναφέρεται στο κείμενο του νομοσχεδίου περί της διακοπής της ισχύος της ρωσο-αμερικανικής συμφωνίας που εισηγήθηκε ο Ρώσος Πρόεδρος στη Δούμα. Σύμφωνα με το κείμενο, η συμφωνία μπορεί να ανανεωθεί μετά από μια σειρά συγκεκριμένων κινήσεων εκ μέρους των ΗΠΑ.

Η Μόσχα μπορεί να ανανεώσει τη συμφωνία υπό τις εξής προϋποθέσεις:
1.Ακύρωση από την Ουάσιγκτον του νόμου «Magnitsky» (λήφθηκε το 2012),
2.Κατάργηση όλων των αντι-ρωσικών κυρώσεων και καταβολή αποζημίωσης γι’αυτές,
3.Μείωση της στρατιωτικής υποδομής της ΗΠΑ στις χώρες του ΝΑΤΟ (στο επίπεδο της 1ης Σεπτεμβρίου 2000),
4.Παρουσίαση από τις ΗΠΑ ενός σαφούς σχεδίου για τη μη αναστρέψιμη απόρριψη του πλουτωνίου, που να διέπεται από την συμφωνία.

«Δεδομένου ότι οι ενέργεις των ΗΠΑ οδήγησαν σε μια ριζική αλλαγή των συνθήκων που υπήρχαν κατά την σύναψη της σύμφωνίας και των πρωτοκόλλων της, η αναστολή της συμφωνίας είναι μια απάντηση από τη Ρωσική Ομοσπονδία και δεν έρχεται σε αντίφαση με τη Συνθήκη της Βιέννης για το δίκαιο των διεθνών συνθηκών του 1969. Σ’αυτήν την περίπτωση, το πλουτώνιο που καλύπτεται από τις διατάξεις της συμφωνίας, παραμένει έξω από πηρινική οπλική δραστηριότητα, γεγονός το οποίο καταδεικνύει τη διάθεση της Ρωσίας για τον περιορισμό των πυρηνικών όπλων», - αναφέρεται στην αιτιολογική έκθεση.

Όλες οι ειδήσεις