Ο ΠΑΤΡΙΑΡΧΗΣ ΣΕΡΒΙΑΣ Κ.Κ. ΕΙΡΗΝΑΙΟΣ ΣΤΟ ΒΑΤΟΠΑΙΔΙ

Δευτέρα, 5 Δεκέμβριος, 2016 - 22:30

"Όποιος δεν έχει έρθει  στο Βατοπαίδι είναι σα να μην επισκέφθηκε ποτέ το Άγιο Όρος" τόνισε κατά την επίσκεψή του στη Μονή.

Συνοδευόμενος από τον  Επίσκοπο Σουμαδίας κ. Ιωάννη, τον Καθηγούμενο της Μονής Χιλανδαρίου αρχιμ. Μεθόδιο και Σέρβους λαϊκούς, ο Μακαριώτατος Πατριάρχης Σερβίας κ.κ. Ειρηναίος έφτασε στη Μονή Βατοπαιδίου το μεσημέρι της Δευτέρας.

Η υποδοχή από τους πατέρες έγινε σύμφωνα με το βυζαντινό εκκλησιαστικό τυπικό ενώ έψαλαν το "Άξιον εστί".

Στην εκκλησία, ο Καθηγούμενος της Μονής, αρχιμ. Εφραίμ κατά την προσφώνησή του,  αναφέρθηκε στις πολύ στενές σχέσεις της Μονής Βατοπαιδίου με την Εκκλησία της Σερβίας, από την εποχή των ιδρυτών του κράτους και της Εκκλησίας της Σερβίας Αγίων Συμεών του Μυροβλύτου και Σάββα, πρώτο Αρχιεπισκόπου Σερβίας.

Ο Πατριάρχης, στην αντιφώνησή του, ευχαρίστησε για την πρόσκληση και  αναφέρθηκε κι εκείνος στις σχέσεις της Μονής Βατοπαιδίου , με την Εκκλησία της Σερβίας. Πρόσθεσε μάλιστα  ότι αυτή είναι η τ

ρίτη φορά που επισκέπτεται την Ιερά Μονή Βατοπαιδίου,ενώ την πρώτη του επίσκεψη την  είχε πραγματοποιήσει όταν ήταν φοιτητής το 1951.
Ο Πατριάρχης μεταξύ άλλων ανέφερε και το εξής χαρακτηριστικό: «Εμείς οι Σέρβοι είμαστε πνευματικά παιδιά του αγίου Σάββα, ο δε άγιος Σάββας ήταν πνευματικό παιδί της Μονής Βατοπαιδίου». Τόνισε μάλιστα ότι: " όποιος δεν έχει έρθει στο Βατοπαίδι είναι σα να μην έχει επισκεφθεί το Άγιο Όρος."

Αφού η επίσκεψη αυτή επισφραγίστηκε με μια αναμνηστική φωτογραφία ακολούθησε το καθιερωμένο αγιορείτικο συνοδικό ενώ εις ανάμνησην της παρουσίας του στο Βατοπαίδι ,ο Μακαριώτατος φύτεψε ένα έλατο πριν την αποχώρησή του από τη Μονή.

Ο Πατριάρχης Σερβίας κκ Ειρηναίος, βρισκόταν από το Σάββατο το μεσημέρι στην Ιερά Μονή Χιλανδαρίου για την πανήγυρη των Εισοδίων της Θεοτόκου, όπου χοροστάτησε. Την Δευτέρα μετέβη  στην Ιερά Κοινότητα του Αγίου Όρους στις Καρυές και μετά από ένα σύντομο προσκύνημα στο Χιλανδαρινό κελί του Αγίου Νικολάου Μπουραζέρι έφθασε στην Μονή Βατοπαιδίου στις 3:00 μ.μ. από όπου αποχώρησε αργά το απόγευμα ικανοποιημένος από την πνευματική επαφή  με τους πατέρες και τον γέροντα Εφραίμ αλλά και από την φιλοξενεία που του επεφύλαξαν στη Μονή

Στην προσφώνησή του ο καθηγούμενος της Ιεράς Μεγίστης Μονής Βατοπαιδίου αρχιμανδρίτης Εφραίμ είπε:

Διακατεχόμενοι υπό αισθημάτων χαράς, υιικού σεβασμού και εγκαρδίου ευχαριστίας, καθότι διά πρώτην φοράν ως Πατριάρχης τιμάτε δι’ επισκέψεώς Σας την ταπεινήν αδελφότητά μας, Σας υποδεχόμεθα μετά συγκινήσεως εις την Ιεράν Μονήν Βατοπαιδίου, το κατεξοχήν θεομητορικόν ιερόν τούτο σκήνωμα, που κοσμείται και αγλαΐζεται από 7 θαυματουργούς εικόνας της Υπεραγίας Θεοτόκου και αυτήν ταύτην την Πανακήρατον και Τιμιωτάτην Θεομητορικήν Ζώνην.
Αποτελεί πράγματι υψίστη ευλογία και τιμή, άμα δε και πρόξενο βαθείας συγκινήσεως, η έλευσις της Υμετέρας Θειοτάτης Μακαριότητος εις την Ιεράν ημών Μονήν, ίνα επευλογήσητε άπαντας ημάς τους παροικούντας και ενασκουμένους εν αυτή προς αισίαν περαίωσιν του μοναχικού ημών αγώνος.
Βλέποντες την Μακαριότητά Σας να προσκυνή μετ᾽ ευλαβείας τα ηγιασμένα μνημεία του Ιερού Αθωνος, αντικρύσαμεν εις το πρόσωπόν Σας να προσκυνή ολόκληρον το ευσεβές ποίμνιον της Αγιωτάτης Εκκλησίας Σερβίας, τόσον του ενδόξου και ιστορικού διά την Ορθοδοξίαν και τον Ελληνισμόν παρελθόντος όσον και του παρόντος.

Αλλωστε τα ηγιασμένα χώματα της καθ’  Υμάς  Αγιωτάτης Εκκλησίας ανέκαθεν εποτίζοντο υπό του αίματος του μαρτυρίου και η μακραίωνος ταύτη παράδοσις συνεχίζεται άχρι τας ημέρας ημών. Διά τούτο καυχώμεθα τα μέγιστα εν Κυρίω διά την παρουσίαν Υμών εις τον παλαίφατον Πατριαρχικόν Θρόνον της των Σέρβων Εκκλησίας.

Οι σχέσεις της Μονής του Βατοπαιδίου και του Πατριαρχείου Σερβίας ήταν πάντοτε στενότατες.  Το 1197 γίνεται στή Μονή Βατοπαιδίου η συνάντηση των αγίων Συμεών του Μυροβλύτου με τον ήδη μονάζονται υιόν του μοναχόν Σάββαν, τον μετέπειτα Άγιον Σάββα, Α’ Αρχιεπίσκοπο Σερβίας. Έμειναν επ’ αρκετώ εις την Μονήν Βατοπαιδίου ανακαινίζοντας και κτίζοντας επτά παρεκκλήσια, μεταξύ αυτών δε του Αγίου Χρυσοστόμου, της Μεταμορφώσεως και του Γενεσίου της Θεοτόκου.

Προσέφεραν χρήματα γιά την ανακαίνιση κτηρίων της Μονής και την επίστρωση της στέγης του Καθολικού με φύλλα μολύβδου. Καθώς επίσης προσέφεραν και πάμπολλα ιερά σκεύη. Προσέφεραν επίσης την ερειπωμένη Μονή του Ζυγού, στα σύνορα του Αγίου Όρους ως Μετόχι της Μονής.

Ακολούθως, η Μονή Βατοπαιδίου τους παραχωρεί την έκταση των μελισσώνων της στην ερειπωμένη Μονή του «Χιλαντάρι» γιά να δημιουργήσουν δική τους Μονή προς πνευματική στηριξη του σερβικού λαού.

Τον 14ο αιώνα ο Ιωάννης Ούγγλεσης, βασιλιάς της Σερβίας, κτίζει το νοσοκομείο της Μονής και ανακαινίζει το επικείμενον παρεκκλήσιον των Αγίων Αναργύρων και το αγιογραφεί. Στό παρεκκλήσιο αυτό σώζεται η προσωπογραφία του.

Επίσης, ως δεύτερος δωρητής του πολυτιμότερου θεομητορικού κειμηλίου, το οποίο αποθησαυρίζεται στην Μονή μας, η Τιμία Ζώνη της Κυρίας ημών Θεοτόκου, υπήρξε ο κνέζης, δηλαδή ο ηγεμόνας της Σερβίας και μετέπειτα μεγαλομάρτυς Λάζαρος ο Α΄ (1372-1389), ο οποίος χάρισε την Αγία Ζώνη μαζί με ένα μεγάλο τμήμα του Τιμίου Σταυρού στήν Μονή Βατοπαιδίου, γεγονός πού το επιβεβαιώνει και η οπίσθια επιγραφή του Τιμίου Σταυρού πού τώρα φυλάσσεται στό Ιερό Βήμα του Καθολικού της Μονής και αναφέρει το εξής: «Λάζαρος, εν Χριστώ τώ Θεώ Κνέζης της Σερβίας και Βασιλεύς Γραικίας, ανατίθημι το κραταιόν όπλον σύν τή αχράντω Ζώνη της Πανάγνου μου, τή Μονή Βατοπαιδίου της Βασιλείας μου».
Η Μονή Βατοπαιδίου διατηρεί από τον 16ο αιώνα μετόχι στό Βελιγράδι, ενώ το σκευοφυλάκιό της πλουτίζεται με ιερά σκεύη προερχόμενα από την Σερβία, όπως π.χ. το αγιοποτήριον, το άγιον δισκάριον και το εγκόλπιον του δεσπότη των Ιωαννίνων Θωμά Πρελούμποβιτς, γαμβρού του Ιωάννου του Στ΄ του Καντακουζηνού, του 14ου αιώνος.

Στο σκευοφυλάκιο επίσης σώζεται η αρχαιότερη απεικόνιση σέ φορητή εικόνα του Αγίου Σάββα Α΄ Αρχιεπισκόπου Σερβίας του 14ου αιώνος. Επίσης, ένα άγιο ποτήριο του 1730 είναι προσφορά πλουσίας και αρχοντικής σερβικής οικογενείας του Βελιγραδίου, εις μνημόσυνον των συγγενών τους, καθώς και ένα κατζίον, προσφορά του σέρβου επισκόπου Βησσαρίωνος του έτους 1735.

Απεικονίσεις των αγίων Σάββα και Συμεών υπάρχουν στόν εξωνάρθηκα του παρεκκλησίου των Αγίων Αναργύρων, στην τράπεζα της Μονής, στην Λιτή του Καθολικού και στο παρεκκλήσιο του Αγίου Νικολάου. Το 1930, συμμετέχει στην προκαταρκτική Σύνοδο για την συγκρότηση της Μεγάλης Συνόδου, που έγινε στην Μονή Βατοπαιδίου, και ο διαπρεπής Σέρβος θεολόγος και σύγχρονος άγιος Αχρίδος, Νικόλαος Βελιμίροβιτς.
Ακόμη, κατά τους εορτασμούς της χιλιετηρίδος του Αγίου Όρους, πού έλαβαν χώρα το έτος 1963, ο προκάτοχός σας Πατριάρχης Σερβίας Γερμανός επισκέπτεται και την Ιερά Μονή μας.

Το έτος 1997, η εμή ταπεινότης, μαζί με τον μακαριστό Γέροντα της Μονής Χιλανδαρίου, Αρχιμανδρίτη κυρό Μωϋσή, μεταφέραμε στό Βελιγράδι αντίγραφο της θαυματουργού εικόνος Παναγίας της Τριχερούσας.

Στίς 2 Νοεμβρίου του 1997, εορτάστηκαν με λαμπρότητα τα 800 χρόνια της συναντήσεως των αγίων Σάββα και Συμεών στήν Μονή Βατοπαιδίου με πανορθόδοξη συμμετοχή. Την Εκκλησία της Σερβίας εκπροσώπησαν οι Μητροπολίτες Μαυροβουνίου κ. Αμφιλόχιος, Μπάτσκας κ. Ειρηναίος, Μπίχατς κ. Χρυσόστομος, Ερζεγοβίνης κ. Αθανάσιος και Βανάτου κυρός Χρυσόστομος.

Μακαριώτατε, ζούμε σε μία εποχή πού ο παγκοσμιοποιημένος και εκκοσμικευμένος τρόπος ζωής απειλεί και επηρεάζει ακόμη και την ζωή της Εκκλησίας. Οι αξίες αμφισβητούνται, οι παντός είδους κρίσεις πληθαίνουν και αυξάνονται. Είναι καιρός που επιβάλλεται η ενότητα της Ορθοδοξίας, ώστε να φανεί το μεγαλείο της ως η πραγματική αποκάλυψη του Θεού και ο αυθεντικός τρόπος ζωής γιά τον κάθε άνθρωπο. Είναι καιρός που πρέπει η Ορθοδοξία να προβάλλει την αληθινή παγκοσμιότητά της και νομίζουμε ότι σε αυτό μπορείτε να συμβάλετε εσείς Μακαριώτατε, ως Προκαθήμενος της Εκκλησίας των Σέρβων.

Γνωρίζοντες τας σημερινάς δυσχερείας, υπό τας οποίας η  Υμετέρα Μακαριότης και πάντες οι εκείσε διακονούντες πατέρες και αδελφοί αγωνίζεσθε διά να κρατήσητε ζώσαν την μαρτυρίαν της Ορθοδόξου Εκκλησίας και ακραιφνή την ορθόδοξον παράδοσιν, ταπεινώς και υιικώς ευχόμεθα όπως η σκέπη της Θεοτόκου καλύπτη πάντας προστατευτικώς και οδηγητικώς, ενισχύη δε την  Υμετέραν Μακαριότητα εις το κοπιώδες ποιμαντικόν έργον Αυτής.

Επιτρέψατε Μακαριώτατε, να ευχηθούμε, το ολιγοήμερον αυτό προσκύνημά σας στο Άγιον Όρος να αποβεί πνευματικά ωφέλιμον τόσο δι’ Υμάς όσο και διά την τιμίαν συνοδείαν Σας και εποικοδομητικόν από κάθε άποψιν.
Εύχεσθε και  Υμείς Μακαριώτατε, υπέρ διατηρήσεως εν ακμή της καθ᾽ ημάς Αδελφότητος εις αιώνα τον άπαντα, εις δόξαν Θεού, εις τιμήν της Κυρίας ημών  Υπεραγίας Θεοτόκου, και εις σωτηρίαν των προστρεχόντων πιστών και του κόσμου παντός.

Ως ευ παρέστητε!

 

 

 

Όλες οι ειδήσεις