Μεταρρυθμίσεις κατ' εντολή ΟΟΣΑ σε φάρμακα, κλειστά επαγγέλματα

Κυριακή, 19 Ιούνιος, 2016 - 10:45

Διορία έως το τέλος του έτους για να προωθηθούν οι συστάσεις που έχει κάνει ο ΟΟΣΑ (Οργανισμός Οικονομικής Συνεργασίας και Ανάπτυξης) σε σειρά κλάδων προκειμένου να λειτουργήσει ο ανταγωνισμός, δίνουν οι θεσμοί στην ελληνική κυβέρνηση. Την ίδια ώρα, σύμβουλοι από τα κράτη-μέλη, από διεθνείς οργανισμούς (ΟΟΣΑ και Παγκόσμια Τράπεζα) και από την αγορά θα συνεχίσουν να συνδράμουν με τεχνική βοήθεια την ελληνική πλευρά προκειμένου να διασφαλιστεί η αποτελεσματική εφαρμογή των μεταρρυθμίσεων.
Με βάση την έκθεση συμμόρφωσης που συνοδεύει τα κείμενα του "συμπληρωμένου” μνημονίου που δόθηκαν στη δημοσιότητα πριν από λίγα εικοσιτετράωρα από την Επιτροπή (Supplemental MoU, Compliance report, Asset Development Plan και Government Pending Actions), έως τον Σεπτέμβριο θα πρέπει να υιοθετηθούν οι συστάσεις που περιλαμβάνονται στη δεύτερη εργαλειοθήκη του ΟΟΣΑ για τον κλάδο των αναψυκτικών και των πετρελαιοειδών προϊόντων.
Βέβαια προηγείται η υιοθέτηση των υπόλοιπων εκκρεμών συστάσεων που περιλαμβάνονται στη δεύτερη εργαλειοθήκη του ΟΟΣΑ, η υποβολή χρονοδιαγράμματος για την απελευθέρωση των κλειστών επαγγελμάτων, βελτιώσεις στη νομοθεσία για τον χωροταξικό σχεδιασμό και η υιοθέτηση νομοθεσίας για τους δασικούς χάρτες. Αυτά πρέπει να γίνουν μέσα στον Ιούνιο. Επίσης εντός του μήνα θα πρέπει να νομοθετηθούν οι εκκρεμείς συστάσεις που περιλαμβάνονται στην πρώτη εργαλειοθήκη του ΟΟΣΑ, μεταξύ των οποίων ως γνωστόν είναι και η λειτουργία των καταστημάτων τις Κυριακές, θέμα για το οποίο όμως εκκρεμεί η απόφαση από το Συμβούλιο της Επικρατείας.
Το πρόγραμμα έως το τέλος του έτους περιλαμβάνει υιοθέτηση των συστάσεων του ΟΟΣΑ (εργαλειοθήκη III) σε πέντε τομείς της οικονομίας (χονδρικό εμπόριο, κατασκευές, ηλεκτρονικό εμπόριο, μέσα ενημέρωσης και μεταποίηση), αλλά και η δημιουργία one stop shop για την ίδρυση των επιχειρήσεων.
Σε άλλο σημείο της έκθεσης αναφέρεται πως, οι ελληνικές αρχές προτίθενται να λάβουν περαιτέρω μέτρα για να ανοίξουν τα νομοθετικά κατοχυρωμένα επαγγέλματα, να απελευθερωθούν αποτελεσματικά τα ΜΗΣΥΦΑ, να απλοποιηθούν οι διαδικασίες αδειοδότησης των επενδύσεων και να διασφαλιστεί η αποτελεσματική εφαρμογή των μεταρρυθμίσεων.
Σχετικά με το επιχειρηματικό περιβάλλον μέσα στον Ιούνιο θα πρέπει να κατατεθεί οδικός χάρτης ενώ μέχρι τον Νοέμβριο θα πρέπει να τεθεί σε λειτουργία η ψηφιοποίηση της διαδικασίας αδειοδότησης με βάση τις υποδείξεις του ΟΟΣΑ. Για τον εκσυγχρονισμό του εταιρικού δικαίου, η κυβέρνηση θα πρέπει μέχρι τον Δεκέμβριο να προχωρήσει σε αλλαγές που απαιτούνται στον νόμο 2190/1920 προκειμένου αυτός να ευθυγραμμιστεί με τις βέλτιστες πρακτικές.
Αλλαγές προωθούνται και στο κομμάτι της γεωργίας με στόχο την αύξηση του μεγέθους των εκμεταλλεύσεων και την εισαγωγή νέων μορφών εταιρικής σχέσης (Ο.Ε., Ε.Ε., ΑΕ) μεταξύ των ιδιοκτητών γης που δεν είναι αγρότες και των καλλιεργητών.
Όσον αφορά την τεχνική βοήθεια, στο κείμενο γίνεται σαφές ότι αυτή θα συνεχίσει να υπάρχει με την υποστήριξη του ΟΟΣΑ και της Παγκόσμιας Τράπεζας, προκειμένου να διασφαλιστεί η αποτελεσματική εφαρμογή των μεταρρυθμίσεων όπως αναφέρεται χαρακτηριστικά. Συγκεκριμένα σύμβουλοι από τα κράτη μέλη, από διεθνείς οργανισμούς, καθώς και ανεξάρτητοι σύμβουλοι θα συνδράμουν την ελληνική πλευρά σε τομείς όπως η γεωργία, το περιβάλλον και όπου αλλού χρειάζεται.

Όλες οι ειδήσεις