Με δύο αλλαγές στην Ολομέλεια ο αναπτυξιακός νόμος την επόμενη εβδομάδα

Παρασκευή, 10 Ιούνιος, 2016 - 10:15

Δύο αλλαγές στον αναπτυξιακό νόμο, ο οποίος όπως έγινε γνωστό σήμερα θα συζητηθεί στηΒουλή και θα τεθεί σε ψηφοφορία την επόμενη εβδομάδα ανακοίνωσε ο αρμόδιος υπουργός Οικονομίας Γιώργος Σταθάκης.

Συγκεκριμένα η μια αλλαγή αφορά τρίμηνη διεύρυνση της προθεσμίας για τις επιχειρήσεις(περίπου 6.300) που ήταν ενταγμένες στους παλαιούς αναπτυξιακούς νόμους προκειμένου να ολοκληρώσουν το 50% της επένδυσής τους και να μην απενταχθούν. Έτσι η προθεσμία που έληγε στις 31 Δεκεμβρίου 2016 θα παραταθεί μέχρι τις 31 Μαρτίου 2017.

Παράλληλα το υπουργείο επιδιώκει να καταργηθεί οποιοσδήποτε περιορισμός στην φύση της ιδίας συμμετοχής. Στο πλαίσιο αυτό η διατύπωση θα ορίζει ότι η χρηματοδότηση των επενδύσεων θα γίνεται είτε μέσω ιδίων κεφαλαίων είτε με εξωτερική χρηματοδότηση με την προϋπόθεση ότι το 25% του συνολικού κόστους δεν περιέχει καμία κρατική ή δημόσια συμμετοχή.

Όλες οι ειδήσεις