«Καταλύτης» για την ανάπτυξη οι οικογενειακές επιχειρήσεις

Παρασκευή, 11 Νοέμβριος, 2016 - 11:45

Βασικό άξονα για την ανάπτυξη της ελληνικής οικονομίας μπορεί να αποτελέσουν οι οικογενειακές επιχειρήσεις, υπό την προϋπόθεση ότι θα γίνουν οι κατάλληλες παρεμβάσεις ωρίμασης σε θέματα στρατηγικής, καινοτομίας, οργάνωσης και διοίκησης. Αυτό επισημαίνει ο Consulting Leader της Deloitte, Βασίλης Καφάτος στο πλαίσιο της έρευνας της Deloitte ΕΜΕΑ ? Η Επόμενη Γενιά 2016 (Next Generation 2016).
Σύμφωνα με την έρευνα, οι οικογενειακές επιχειρήσεις στην Ευρώπη, τη Μέση Ανατολή και την Αφρική είναι στα πρόθυρα των αλλαγών που πρόκειται να πραγματοποιήσουν σταδιακά οι επικεφαλής της επόμενης γενιάς. Περίπου το 56% θα αλλάξει τη στρατηγική της οικογενειακής επιχείρησης, ενώ πολλές από αυτές θα επικεντρωθούν στην επέκταση σε γεωγραφικές αγορές ή σε προϊόντα και υπηρεσίες.
Καινοτομία
Με βάση την ίδια έρευνα, το 76% των οικογενειακών επιχειρήσεων αναδεικνύει την καινοτομία ως την τρίτη σημαντικότερη προτεραιότητα, παρά τους κινδύνους που καραδοκούν. Βέβαια, η πρόκληση για την επόμενη γενιά είναι να πείσει τα μέλη της οικογένειας σχετικά με τη σημαντικότητα της καινοτομίας. Περισσότερο από το 60% των μελών της οικογένειας είναι ενήμερο σχετικά με την καινοτομία, όμως μόνο το 40% είναι πρόθυμο να αναλάβει το σχετικό κίνδυνο. Τέλος, μία από τις κυριότερες προκλήσεις των διαδόχων είναι να διατηρήσουν τον οικογενειακό χαρακτήρα της επιχείρησης, αλλά και τις αξίες της οικογένειας, καθώς και να τις μεταδώσουν με τη σειρά τους στις επόμενες γενιές.

Όλες οι ειδήσεις