«ΚΑΜΠΑΝΑΚΙ» ΑΠΟ ΚΟΜΙΣΙΟΝ: ΠΡΟΟΔΟΣ ΑΛΛΑ ΚΑΙ ΑΔΥΝΑΜΙΕΣ ΣΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΗΣ ΣΥΜΦΩΝΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΠΡΟΣΦΥΓΙΚΟ

Πέμπτη, 8 Δεκέμβριος, 2016 - 19:45

Σταθερή πρόοδο στην εφαρμογή της συμφωνίας ΕΕ-Τουρκίας, παρά τις προκλήσεις, διαπιστώνει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή με έκθεσή της που δόθηκε σήμερα στη δημοσιότητα.
Η Επιτροπή επισημαίνει ότι ο αριθμός των παράτυπων διελεύσεων στο Αιγαίο κατά την περίοδο αναφοράς παρέμεινε αισθητά χαμηλότερος από ό,τι πριν από τη δήλωση ΕΕ-Τουρκίας. Από τον Μάρτιο, ο μέσος όρος των αφίξεων είναι 92 ημερησίως, έναντι 10.000 σε μία μόνο ημέρα πέρυσι τον Οκτώβριο. Οι επιχειρήσεις επιστροφής συνεχίστηκαν, με 170 επιπλέον άτομα να έχουν επιστρέψει μετά την τρίτη έκθεση, ανεβάζοντας σε 1.187 τον συνολικό αριθμό των ατόμων που επέστρεψαν βάσει της δήλωσης ή του διμερούς πρωτοκόλλου επανεισδοχής Ελλάδας-Τουρκίας.
Ωστόσο, επισημαίνεται ότι παραμένουν σημαντικές αδυναμίες, ιδίως όσον αφορά τον ακόμη πολύ αργό ρυθμό των επιστροφών από την Ελλάδα στην Τουρκία, πράγμα που οδήγησε σε πρόσθετες πιέσεις στα ελληνικά νησιά. Η κατάσταση δεν απαιτεί απλώς προσεκτική παρακολούθηση, αλλά, το σημαντικότερο, πρόσθετες προσπάθειες για τη βελτίωση της κατάστασης στα ελληνικά νησιά. Ως εκ τούτου, είναι σημαντικό να διατεθούν επαρκείς πόροι προκειμένου να εξασφαλίζεται η αποτελεσματική διεκπεραίωση των αιτήσεων ασύλου και η πλήρης ανταπόκριση των κρατών μελών στα αιτήματα της Ευρωπαϊκής Υπηρεσίας Υποστήριξης για το Άσυλο.
Για να εξασφαλίσει την πλήρη εφαρμογή των δράσεων της ΕΕ στο πλαίσιο της δήλωσης ΕΕ-Τουρκίας και να μειώσει την πίεση που ασκείται στα νησιά, ο συντονιστής της ΕΕ, Μάρτεν Φερβέι, δημοσίευσε σήμερα κοινό σχέδιο δράσης που εκπονήθηκε σε συνεργασία με τις ελληνικές αρχές.
Όσον αφορά την εφαρμογή των κριτηρίων για την απελευθέρωση της βίζας για τους Τούρκους πολίτες που ταξιδεύουν στην ΕΕ, η Επιτροπή διαπιστώνει ότι η Άγκυρα δεν έχει ικανοποιήσει ακόμη επτά κριτήρια αξιολόγησης. Η Επιτροπή και η Τουρκία συνεχίζουν τον διάλογο για την εξεύρεση λύσεων, συμπεριλαμβανομένων των νομοθετικών και διαδικαστικών αλλαγών που απαιτούνται για όλα τα κριτήρια αξιολόγησης που δεν έχουν ακόμη ικανοποιηθεί.
Εξάλλου, η Επιτροπή συνέχισε να επιταχύνει τη χορήγηση χρηματοδότησης στο πλαίσιο της Διευκόλυνσης για τους πρόσφυγες στην Τουρκία, έχοντας ήδη χορηγήσει συνολικά 2,2 δισ. ευρώ από τα 3 δισ. ευρώ που προβλέπονται για το διάστημα 2016-2017. Το ποσό για το οποίο έχουν υπογραφεί συμβάσεις αυξήθηκε σε 1,3 δισ. ευρώ. Η Επιτροπή καταβάλλει όλες τις αναγκαίες προσπάθειες για να εξασφαλίσει την επιτάχυνση των εκταμιεύσεων στο πλαίσιο της Διευκόλυνσης, οι οποίες ανέρχονται τώρα σε 677 εκατ. ευρώ.

Όλες οι ειδήσεις