Η επίσκεψη του Πάπα

Πέμπτη, 5 Μάιος, 2016 - 10:30

Η ευχή που μου έδωσαν αυτοί οι άγιοι, δίκαιοι και ομολογητές με υποχρεώνει να υπενθυμίσω τα λεγόμενα τους τις κρίσιμες αυτές ώρες.

«... Η σύγχρονη ευρωπαϊκή σχετικοκρατία ακολουθεί τον Αρειανισμό (Αρχ. [και Αγίου πλέον] Ιουστίνου Πόποβιτς, Άνθρωπος και Θεάνθρωπος, 142) ... Εις την ιστορίαν του ανθρωπίνου γένους υπάρχουν τρεις κυρίως πτώσεις: του Αδάμ, του Ιούδα, του πάπα. Η ουσία της πτώσεως εις την αμαρτίαν είναι πάντοτε η ιδία: το να θέλη κανείς να γίνη καλός διά του εαυτού του ... αλλά τοιουτοτρόπως ασυναισθήτως εξομοιούται με τον διάβολο ... Η ουσία της αμαρτίας συνίσταται σ' αυτήν ακριβώς την αλαζονική αυταπάτη.» (ε.α., 152)

« ... Ησθάνετο [ανέκαθεν] η Εκκλησία ότι η παρέκλισις του παπισμού δεν συνίσταται μόνον εις την χρήσιν διαφορετικού διοικητικού συστήματος η διαφόρων εκκλησιαστικών εθίμων, αλλ ότι επρόκειτο περί μιας βαθυτέρας αλλοιώσεως του ευαγγελικού πνεύματος (Αρχ. Γεωργίου Καψάνη, Ορθοδοξία και Ουμανισμός, Ορθοδοξία και παπισμός, 87). ... Καρπός του ολοκληρωτικού και αντιευεαγγελικού πνεύματος του παπισμού είναι η ιερά εξέτασις (ε.α., 95). ... Η αθεΐα εξάλλου, που πλήττει σήμερον τον δυτικόν κόσμον, θεωρείται ως αντίδρασις εις την διεστραμμένην περί Θεού διδασκαλίαν των δυτικών.» (ε.α., 97)

«Αὐτὴ ἡ Σύνοδος [η αποκληθείσα πρόσφατα «πανορθόθοξος»], ἐὰν θὰ γίνει, θὰ χαρακτηριστεῖ ψευδοσύνοδος, δὲν θὰ γίνει ἀποδεκτή. Εἶναι παρὰ πολὺ σοβαρά. Προσέξτε, οἱ σκοτεινὲς δυνάμεις ἔχουν ἤδη χαλκεύσει καὶ ἔχουν ἤδη πείσει αὐτοὺς τοὺς ἀνθρώπους ποὺ ἔχουνε οἰκουμενικὲς θέσεις. Βεβαίως, βεβαίως, εἶναι Οἰκουμενιστές!» (Αρχ. Αθανανασίου Μυτιληναίου, Η Ετοιμαζόμενη Πανορθόξος Σύνοδος, Ομιλία).

«Ο Πάπας θέλει να μας υποτάξει. Ο λύκος κι αν εγέρασε κι άλλαξε την φωνή του, ούτε την γνώμη άλλαξε, ούτε την κεφαλή του!» (πρώην Αυστρίας κυρού Χρυσοστόμου Τσίτερ, εκ των πρωταγωνιστών του οικουμενικού διαλόγου, μεταμεληθέντος, από συνομιλία του μαζί μου).

Τα σχόλια δικά σας.

Σπύρος Μπαζίνας

Όλες οι ειδήσεις