ΕΤΕΠ: ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ 203 ΕΚΑΤΟΜΜΥΡΙΑ ΕΥΡΩ ΣΕ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑ,ΔΕΗ ΚΑΙ UPSTREAM

Πέμπτη, 22 Δεκέμβριος, 2016 - 23:30

Τρεις νέες χρηματοδοτικές συμβάσεις, συνολικού ύψους 203 εκατ. ευρώ, για τα ελληνικά πανεπιστήμια, τη ΔΕΗ και την Ustream, υπέγραψε σήμερα η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων (ΕΤΕπ).

Δάνειο 138 εκατ. ευρώ για ελληνικά πανεπιστήμια

Η ΕΤΕπ ενέκρινε δάνειο 138 εκατ. ευρώ για τη χρηματοδότηση κατασκευής, επέκτασης και ανακαίνισης κτιρίων και εγκαταστάσεων σε 9 πανεπιστημιακά ιδρύματα, στην Αθήνα, τα Χανιά, το Ηράκλειο, την Κομοτηνή, τη Μυτιλήνη, την Πάτρα, τη Θεσσαλονίκη και τον Βόλο.

Συγκεκριμένα, τα έργα που θα χρηματοδοτηθούν από την ΕΤΕπ αφορούν κυρίως την κατασκευή, αλλά και την ολοκλήρωση της κατασκευής, κτιρίων που θα στεγάσουν εκπαιδευτικές δραστηριότητες (αίθουσες διδασκαλίας και αμφιθέατρα), εργαστήρια και γραφεία, για την κάλυψη των αυξανόμενων αναγκών των πανεπιστημίων, την πλήρωση ακαδημαϊκών απαιτήσεων όσον αφορά τις μεθόδους διδασκαλίας και την τεχνολογική πρόοδο, την καλύτερη κατανομή των χώρων φοιτητών και προσωπικού, καθώς και την αντικατάσταση πεπαλαιωμένων εγκαταστάσεων.

Επιπλέον, από τα 17 υποέργα που έχουν επιλεγεί, ένα αφορά την κατασκευή μιας φοιτητικής εστίας εντός του πανεπιστημιακού χώρου και ένα άλλο την κατασκευή μιας μονάδας διάθεσης και ανακύκλωσης αποβλήτων.

Υπενθυμίζεται ότι η ΕΤΕπ είχε χορηγήσει δάνειο 180 εκατ. ευρώ στα μέσα Ιουλίου για τη δημιουργία του Ελληνικού Ιδρύματος Έρευνας και Τεχνολογίας.

Πρώτη δόση δανείου για το δίκτυο διανομής και έξυπνους μετρητές της ΔΕΗ

Η ΕΤΕπ έδωσε επίσης το «πράσινο φως» για την πρώτη δόση (40 εκατ. ευρώ) συνολικού δανείου 85 εκατ. ευρώ προς τη ΔΕΗ για το πρόγραμμα υποσταθμών υψηλής τάσης και έξυπνων μετρητών της επιχείρησης. Με την κατασκευή και την επέκταση 7 υποσταθμών υψηλής τάσης, την τοποθέτηση 40 χλμ. υποθαλάσσιων καλωδίων και την πιλοτική εγκατάσταση έξυπνων μετρητών (με τηλεμέτρηση) σε 170.000 μικρούς καταναλωτές χαμηλής τάσης, το πρόγραμμα της ΔΕΗ θα βελτιώσει την αξιοπιστία της παροχής ηλεκτρικού ρεύματος και θα επιτρέψει να δοκιμαστεί η χρήση έξυπνων μετρητών για τους καταναλωτές χαμηλής τάσης.

Ο κ. Εμμανουήλ Παναγιωτάκης, Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος της ΔΕΗ, δήλωσε σχετικά τα εξής:

«H χρηματοδότηση αυτή, θα υποστηρίξει το πρόγραμμα κεφαλαιουχικών δαπανών για έργα εκσυγχρονισμού και ενίσχυσης των Δικτύων Διανομής Ηλεκτρικής Ενέργειας της ηπειρωτικής και της νησιωτικής Ελλάδας. Η σημερινή ημέρα αποτελεί συνέχεια της άριστης συνεργασίας και της άρρηκτης σχέσης εμπιστοσύνης που έχει οικοδομηθεί από το 1963, δηλαδή για πάνω από 50 χρόνια, ανάμεσα στην Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων και την ΔΕΗ. Σήμερα, το συνολικό ποσό των δανείων της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων προς τον Όμιλο ΔΕΗ ανέρχεται σε 2,3 δισ. ευρώ και αντιστοιχεί σε πάνω από 40% του συνολικού δανεισμού. Ειδικότερα η στήριξη της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων προς τη ΔΕΗ τα τελευταία χρόνια, υπό ιδιαίτερα δυσμενείς οικονομικές συνθήκες, είναι πολύτιμη».

Ο κ. Νικόλαος Χατζηαργυρίου, Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος του Διαχειριστή του Ελληνικού Δικτύου Διανομής Ηλεκτρικής Ενέργειας Α.Ε. (ΔΕΔΔΗΕ), δήλωσε:

«H υπογραφή της σύμβασης, αποτελεί ένα πολύ σημαντικό γεγονός για τον ΔΕΔΔΗΕ, καθώς διασφαλίζει τη χρηματοδότηση κρίσιμων έργων για τον εκσυγχρονισμό και την ενίσχυση του Δικτύου Διανομής Ηλεκτρικής Ενέργειας. Στρατηγική επιλογή του ΔΕΔΔΗΕ, είναι η υλοποίηση επενδύσεων στα Έξυπνα Δίκτυα και σε όλες τις καινοτόμες τεχνολογίες που σχετίζονται με αυτά, για να μπορέσει να αναβαθμίσει και να εκσυγχρονίσει την «καρδιά» της ελληνικής ενεργειακής αγοράς».

Χρηματοδότηση ανάπτυξης ύψους 25 εκατ. ευρώ προς την Upstream

Τέλος, η ΕΤΕπ ενέκρινε τη χορήγηση χρηματοδότησης 25 εκατ. ευρώ στην Upstream, στηρίζοντας τις δραστηριότητες έρευνας και ανάπτυξης της εταιρείας. Η χρηματοδότηση έγινε με τη στήριξη της εγγύησης από τον προϋπολογισμό της Ε.Ε. στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Ταμείου Στρατηγικών Επενδύσεων.

Η Upstream είναι κορυφαία πλατφόρμα ηλεκτρονικού εμπορίου μέσω κινητών συσκευών, η οποία προωθεί το εμπόριο αυτό σε ταχέως αναπτυσσόμενες αγορές. Η εταιρεία δραστηριοποιείται σε 43 χώρες, συνεργαζόμενη με 54 εταιρείες κινητής τηλεφωνίας. Το 75% του προσωπικού της εργάζεται στην Αθήνα.

Ο κ. Μάρκος Βερέμης, Διευθύνων Σύμβουλος και συνιδρυτής της Upstream, δήλωσε τα εξής:

«Είναι τιμή μας που μπορέσαμε να ανταποκριθούμε στα αυστηρά κριτήρια επιλογής της ΕΤΕπ και επιλεγήκαμε για τη λήψη χρηματοδότησης, η οποία θα στηρίξει το πρόγραμμα ανάπτυξής μας για τα επόμενα χρόνια. Η χρηματοδότηση θα χρησιμοποιηθεί για την περαιτέρω βελτίωση της τεχνολογικής μας πλατφόρμας και της προσφοράς καινοτόμων προϊόντων, καθώς και την ενίσχυση της ικανότητά μας όσον αφορά τη διαχείριση μαζικών δεδομένων. Αυτό θα μας βοηθήσει να συνεχίσουμε να προοδεύουμε στον χώρο της έρευνας και ανάπτυξης, παράλληλα με την επιχειρηματική μας αριστεία και τη διεθνή μας επέκταση. Επιπλέον, θα θέλαμε να ευχαριστήσουμε την ΕΤΕπ για τη συνεργασία της μαζί μας καθ' όλη τη διάρκεια της διαδικασίας επιλογής».

Ο Αντιπρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής κ. Jyrki Katainen δήλωσε τα εξής:

«Η σύμβαση που υπογράψαμε σήμερα είναι ένα από τα πολλά σημαντικά βήματα που έχουν γίνει στο πλαίσιο του Επενδυτικού Σχεδίου για την Ευρώπη στην Ελλάδα. Η στήριξη της οικονομίας της γνώσης θα αποδώσει καρπούς μεσοπρόθεσμα και μακροπρόθεσμα και θα συμβάλει στη δημιουργία θέσεων απασχόλησης και στην οικονομική ανάπτυξη».

Τέλος, ο Πρόεδρος της ΕΤΕπ κ. Hoyer δήλωσε τα εξής:

«Πριν από έναν χρόνο, στην Αθήνα, ανακοίνωσα τη δημιουργία της Ομάδας Επενδύσεων για την Ελλάδα, μιας πρωτοβουλίας που έχει σκοπό να ενισχύσει την υποστήριξη του Ομίλου ΕΤΕπ προς την Ελλάδα, με ανθρώπους που εργάζονται ειδικά για τον σκοπό αυτόν και με αποστολή τη στήριξη των παραγωγικών επενδύσεων καθώς η χώρα κάνει – επιτέλους – τα πρώτα βήματα επανόδου της σε πορεία διατηρήσιμης ανάπτυξης. Όταν προσδιορίζαμε την προσέγγιση που θα εφαρμόζαμε, ο στόχος μας ήταν να επικεντρωθούμε πάνω από όλα στη στήριξη της επιχειρηματικότητας και της καινοτομίας. Σήμερα υπογράψαμε για λογαριασμό του Ομίλου ΕΤΕπ μια σειρά από χρηματοδοτικές συμβάσεις, με τις οποίες η συνολική μας στήριξη προς την Ελλάδα το 2016 ανέρχεται σε περίπου 1,5 δισ. ευρώ».

Όλες οι ειδήσεις