Αβραμόπουλος: Αναγκαία η στήριξη της ΕΕ στην επανένταξη Αφγανών μεταναστών, που επιστρέφουν

Πέμπτη, 27 Οκτώβριος, 2016 - 23:15

Στην πρωτοβουλία της κοινής δήλωσης ΕΕ - Αφγανιστάν, που συμφωνήθηκε στις 2 Οκτωβρίου, και ορίζει το πλαίσιο συνεργασίας με το Αφγανιστάν, για την αντιμετώπιση και πρόληψη της παράτυπης μετανάστευσης, με μια βασική χώρα προέλευσης παράτυπων μεταναστών, αναφέρθηκε στην παρέμβασή του στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ο Επίτροπος Μετανάστευσης Δημήτρης Αβραμόπουλος.

Αναφερόμενος στο 2015, είπε ότι έφθασε στην Ευρώπη ένας εξαιρετικά μεγάλος αριθμός παράτυπων μεταναστών αφγανικής καταγωγής, ενώ και φέτος οι Αφγανοί συνεχίζουν να αποτελούν τη δεύτερη μεγαλύτερη ομάδα παράτυπων μεταναστών στην ΕΕ. Όσοι απ’ αυτούς, τόνισε, δεν χρήζουν διεθνούς προστασίας, θα πρέπει να επιστρέφουν. Και αυτό ακριβώς το ζήτημα πρέπει να αντιμετωπίσουν οι αφγανικές αρχές, που δεν αμφισβητούν την αρχή του διεθνούς δικαίου για επανεισδοχή υπηκόων που κρίθηκαν παράτυποι.

Πλέον, στο πλαίσιο του διαλόγου και συνεργασίας που διαθέτουμε, θα μπορούμε να συζητούμε ζητήματα που σχετίζονται με την επιστροφή, την επανεισδοχή, και την επανένταξη των παράτυπων μεταναστών, πρόσθεσε».

Ως προς το περιεχόμενο της «κοινής πορείας», είπε ότι δεν αφορά μόνο στην επιστροφή των παράτυπων μεταναστών. Περιλαμβάνει πολλές άλλες πρωτοβουλίες που σκοπό έχουν την εφαρμογή, με πνεύμα συνεργασίας, μιας μόνιμης λύσης. Προβλέπονται, για παράδειγμα, μέτρα για να προληφθούν νέες μεταναστευτικές ροές παράτυπων μεταναστών, όπως, εκστρατείες ευαισθητοποίησης σχετικά με τους κινδύνους της παράτυπης μετανάστευσης, και η καταπολέμηση της παράνομης διακίνησης μεταναστών.

Στο πλαίσιο αυτό, η «κοινή πορεία» δίνει έμφαση στην πρόθεση της ΕΕ να στηρίξει τη χώρα στο δύσκολο έργο της επανένταξης των ατόμων που επιστρέφουν. Οι παρεμβάσεις που προβλέπονται στο πλαίσιο αυτού του προγράμματος θα περιλαμβάνουν επαγγελματική κατάρτιση και ανάπτυξη δεξιοτήτων, ενίσχυση τοπικών κοινοτήτων και βελτίωση των μηχανισμών και πολιτικών διαχείρισης της μετανάστευσης.

Σημειώνοντας ότι η κοινή δήλωση αυτή δεν είναι δεσμευτικός κανόνας διεθνούς δικαίου, τόνισε ότι η ΕΕ και τα κράτη μέλη θα πρέπει να καταβάλλουν κάθε δυνατή προσπάθεια να υποστηρίξουν τις αφγανικές αρχές για να συνεργαστούν στο πλαίσιο της πρωτοβουλίας αυτής. Όχι μόνο γιατί θα βοηθήσει στην επίλυση μιας σημαντικής πρόκλησης για την Ευρώπη, και συγκεκριμένα στην επιστροφή των παράτυπων μεταναστών και την πρόληψη της άφιξης νέων, αλλά κυρίως γιατί θα έχει θετικό αντίκτυπο στην αφγανική κοινωνία, ενισχύοντας την παροχή βοήθειας σε αυτούς που επιστρέφουν, στις κοινότητες που τους υποδέχονται και σε όσους αποφασίζουν να μην φύγουν από την χώρα.
 

Όλες οι ειδήσεις