Ετήσιο όφελος 150 εκατ. ευρώ αναμένουν από το waiver οι τράπεζες

31.05.2016

Ετήσιο όφελος της τάξεως των 150 εκατ. ευρώ, αναμένουν οι τράπεζες από την επαναφορά του waiver, η οποία σε συνδυασμό με τη συμμετοχή της Ελλάδας στο QE σε επόμενο στάδιο, εκτιμάται ότι θα δημιουργήσει κεφαλαιακό κέρδος για τις τράπεζες 400 – 450 εκατ. ευρώ.
Η επαναφορά του waiver, δηλαδή η κατ΄ εξαίρεση αποδοχή των ελληνικών ομολόγων από την ΕΚΤ για την παροχή ρευστότητας στις τράπεζες, αναμένεται να αποφασιστεί, εκτός απροόπτου, στη συνεδρίαση της ΕΚΤ στις 2 Ιουνίου στη Βιέννη.
Σημειώνεται ότι η δυνατότητα αυτή για φθηνό δανεισμό απευθείας από την ΕΚΤ είχε αφαιρεθεί από τις ελληνικές τράπεζες τον Φεβρουάριο του 2015, καθώς η νεοεκλεγείσα τότε ελληνική κυβέρνηση ξεκίνησε μακρά διαπραγμάτευση για ένα νέο πρόγραμμα με τους δανειστές και η χώρα ήταν εκτός προγράμματος.
Κατόπιν αυτού, η ρευστότητα για τις ελληνικές τράπεζες προερχόταν κατακόρυφα αυξητικά από τον ακριβό ELA, φτάνοντας μια ανάσα από τα 90 δισ. ευρώ. Σήμερα, η ρευστότητα που αντλείται από τον ELA έχει περιοριστεί στα 66 δισ. ευρώ και εκτιμάται ότι άμεσα με την επαναφορά του waiver θα μεταφερθούν από τον ELA απευθείας ως ενέχυρα στην ΕΚΤ, ομόλογα περίπου 10 δισ. ευρώ, τα οποία θα μειώσουν ισόποσα τον δανεισμό από τον Μηχανισμό Έκτακτης Παροχής Ρευστότητας.
Η σημασία της επαναφοράς του waiver είναι ιδιαίτερα σημαντική, καθώς θα αποκατασταθεί η ρευστότητα των ελληνικών τραπεζών και θα αποκτήσουν πρόσβαση στο πρόγραμμα φθηνών μακροπρόθεσμων δανείων της ΕΚΤ, το TLTRO 2. Οι ελληνικές τράπεζες έχουν σήμερα περίπου 12 δισ. ευρώ υφιστάμενου δανεισμού TLTRO που εκκρεμεί.
Σύμφωνα με την Bank of America, οι ελληνικές τράπεζες είναι επιλέξιμες για 39 δισ. ευρώ του συνολικού δανεισμού TLTRO (και από τα παλαιά και από τα νέα προγράμματα), έτσι μπορούν να δανειστούν 27 δισ. ακόμα.
Η εξέλιξη αυτή θα έχει μεγαλύτερο αντίκτυπο από την αναμενόμενη αργότερα συμμετοχή της χώρας στο πρόγραμμα ποσοτικής χαλάρωσης, δεδομένου ότι οι αγορές ελληνικών ομολόγων από την ΕΚΤ θα είναι μικρού ύψους.
Όπως έχει γράψει το Capital.gr, η είσοδος της Ελλάδας στο QE αναμένεται τον Ιούλιο με ποσό 2,5 δισ. ευρώ. Ωστόσο, αρκετοί είναι εκείνοι που θεωρούν πως η συμμετοχή στο QE θα γίνει αρκετά αργότερα και σε συνδυασμό με τα μέτρα για την ελάφρυνση του χρέους.
Σε ό,τι αφορά την εξάρτηση των ελληνικών τραπεζών από το δανεισμό του ευρωσυστήματος, η κατάσταση έχει ως εξής (εξαιρουμένης της Alpha Bank που πρόκειται να δώσει σχετικά στοιχεία σήμερα με την ανακοίνωση των αποτελεσμάτων α΄ τριμήνου):
Η Eurobank μείωσε στο α΄ τρίμηνο του 2016 τη χρηματοδότησή της από το ευρωσύστημα στα 22,8 δις. ευρώ από 25,3 δις. ευρώ στο τέλος του 2015, ως αποτέλεσμα κυρίως της σύναψης συμφωνιών repos στη διατραπεζική αγορά.
Για την Τράπεζα Πειραιώς, η χρηματοδότηση από το ευρωσύστημα διαμορφώθηκε στα 30,4 δισ. ευρώ στο τέλος Μαρτίου 2016 από 32,7 δισ. ευρώ τον Δεκέμβριο 2015. Ειδικότερα, η χρηματοδότηση από τον μηχανισμό ELA μειώθηκε στο διάστημα αυτό σε 16,1 δισ. ευρώ από 16,7 δις. ευρώ τον Δεκέμβριο 2015 και 22,2 δισ. ευρώ στα μέσα του 2015.
Η Εθνική Τράπεζα, μέχρι τις 25/5/16 είχε μειώσει τον δανεισμό της από το ευρωσύστημα στα 20,8 δις. ευρώ από 24 δισ. ευρώ στο τέλος του 2015, ενώ η εξάρτησή της από τον ELA ανήλθε στο τέλος του α΄ τριμήνου 2016 στα 11,2 δισ. ευρώ, η χαμηλότερη στον κλάδο. Η δυνατότητα άντλησης περαιτέρω ρευστότητας ανέρχεται σε 6,4 δισ. ευρώ. Η τράπεζα αύξησε κατά 2,2 δισ. ευρώ τον δανεισμό της από τη διατραπεζική αγορά.