Ποια είναι η Παγκρήτια που μπήκε στρατηγικός επενδυτής ο Μ. Σάλλας

30.11.2016

Με μια κίνηση ιδιαίτερου συμβολισμού και σημασίας στον ελληνικό τραπεζικό χώρο, ο Μιχάλης Σάλλας εισέρχεται στο μετοχικό κεφάλαιο της Παγκρήτιας Τράπεζας αποκτώντας ποσοσό τουλάχιστον 15%. Η στρατηγική αυτή κίνηση ενός από τους σημαντικότερους Ελληνες τραπεζίτες ανακοινώθηκε χθες, με την υπογραφή μνημονίου κατανόησης και εμπιστευτικότητας στο πλαίσιο της εξελισσόμενης αύξησης κεφαλαίου.
Οπως αναφέρει η Παγκρήτια Τράπεζα, η συμμετοχή του στρατηγικού επενδυτή αναμένεται να ενισχύσει και να θωρακίσει περαιτέρω την κεφαλαιακή επάρκεια της Παγκρήτιας. Παράλληλα, τόσο η Διοίκηση της Τράπεζας όσο και ο κ. Σάλλας πιστεύουν ότι με τη συνεργασία αυτή δημιουργούνται οι δυνατότητες για την ενδυνάμωση, ανάπτυξη και αναβάθμιση των δραστηριοτήτων της τράπεζας, προς όφελος των υφιστάμενων και μελλοντικών συνεταίρων της.

Διασφαλίζονται όλα τα χαρακτηριστικά της τράπεζας

Η συμμετοχή θα υλοποιηθεί σύμφωνα με το θεσμικό πλαίσιο που διέπει τις συνεταιριστικές τράπεζες και θα διασφαλίζει τον συνεταιριστικό χαρακτήρα της Παγκρήτιας. Στόχος και των δύο πλευρών είναι το σύνολο της διαδικασίας, με βάση τα προβλεπόμενα από τον Νόμο, τις Εποπτικές Αρχές και το MOU, να έχει ολοκληρωθεί έως 31 Δεκεμβρίου 2017. Σε δήλωσή του ο κ. Σάλλας τόνισε: «Γνωρίζω την τράπεζα από την ίδρυσή της και έχω παρακολουθήσει στενά την πορεία της όλα αυτά τα χρόνια. Θεωρώ την Παγκρήτια Τράπεζα άρρηκτα δεμένη με την οικονομία της Κρήτης, έχω εμπιστοσύνη στη διοίκηση και στα στελέχη της και πιστεύω ότι η νέα προσπάθεια όλων μας θα συμβάλει στην περαιτέρω ανάπτυξή της και θα διευρύνει τις προοπτικές της προς όφελος των συνεταίρων και των πελατών της».

Πρόκειται ασφαλώς για μια κίνηση-έκπληξη από τον κ. Σάλλα που δείχνει, πάντως, ότι δεν προτίθεται να εγκαταλείψει τον τραπεζικό χώρο.

Ποια είναι η Παγκρήτια

Η τράπεζα ιδρύθηκε το 1993 και έχει έδρα το Ηράκλειο Κρήτης. Είναι η μεγαλύτερη συνεταιριστική τράπεζα στην Ελλάδα με σημαντικό ενεργητικό, δανείων, καταθέσεων και πλήθους συνεταίρων. Διαθέτει ένα ισχυρό δίκτυο 54 καταστημάτων σε όλη την Ελλάδα. Απασχολεί 392 άτομα προσωπικό και είναι η μεγαλύτερη πρωτοβάθμια Συνεταιριστική Οργάνωση της χώρας με περισσότερους από 83.000 ενεργούς συνεταίρους. Πρόεδρος της Παγκρήτιας είναι ο Ηηρακλειώτης επιχειρηματίας Γιάννης Λεμπιδάκης. Τη δεκαετία του 1970, ξεκίνησε τα «Πλαστικά Κρήτης», εισηγμένη στο Χρηματιστήριο από το 1999, η οποία παράγει φύλλα για την κάλυψη θερμοκηπίων.
Η Διοίκηση κατάφερε να αποκαταστήσει την κεφαλαιακή επάρκεια της τράπεζας συγκεντρώνοντας τον Δεκέμβριο του 2015 συνολικά 69,6 εκατ. ευρώ και έκτοτε αναζητούσε επενδυτές.
Η συνολική αξία των ανοιγμάτων που υπόκεινται σε πιστωτικό κίνδυνο ανερχόταν στα τέλη Σεπτεμβρίου σε 1.373.630.950 ευρώ.