ΕΤΗΣΙΑ ΜΕΙΩΣΗ 8,6% ΣΤΙΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΤΩΝ ΥΠΟΘΗΚΟΦΥΛΑΚΕΙΩΝ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ 2004-2014

29.12.2016

Ετήσια μείωση 8,6% στις πράξεις και 9,3% στα εισπραχθέντα δικαιώματα καταγράφηκε την περίοδο 2004-2014 στις εργασίες των υποθηκοφυλακείων της χώρας.

Αυτό προκύπτει από την έρευνα της ΕΛΣΤΑΤ, σύμφωνα επίσης με την οποία η σύγκριση μεταξύ 2014 και 2013 δείχνει πτώση στις πράξεις κατά 20,6% και στα εισπραχθέντα δικαιώματα κατά 22,7%.

Ως προς την κατανομή των πράξεων που πραγματοποιούνται, τη μεγαλύτερη κίνηση παρουσιάσουν διαχρονικά οι μεταγραφές (κατά μέσο όρο 63% επί του συνόλου), ακολουθούμενες από τις υποθήκες. Η συμμετοχή των διεκδικήσεων, όσο και των κατασχέσεων στο σύνολο των πράξεων είναι κάτω του 8%, ωστόσο οι κατασχέσεις τα τελευταία έτη έχουν μεγαλύτερη συμμετοχή στο σύνολο, από 4% το 2004 σε 7% το 2014.

Ως προς την κατά κατηγορίες κατανομή των εισπραχθέντων δικαιωμάτων παρατηρείται ότι ενώ έως το 2009 το μεγαλύτερο ποσοστό στα εισπραχθέντα δικαιώματα είχαν οι υποθήκες (άνω του 50%), η αναλογία από το 2010 αλλάζει υπέρ των μεταγραφών.

Το 2014, επί συνόλου 380 ενεργών υποθηκοφυλακείων που ανταποκρίθηκαν στην έρευνα (κάλυψη 96%), τελέστηκαν 384.546 πράξεις και εισπράχθηκαν σε δικαιώματα 57.278.826 ευρώ, εκ των οποίων δικαιωμάτων το 47,2% αναλογεί στο Δημόσιο και το 52,8% στα υποθηκοφυλακεία. Η μέση αξία δικαιωμάτων που εισπράχθηκαν ανά πράξη ανέρχεται σε 149 ευρώ. Επίσης το 2014, ανά εργάσιμη ημέρα, διενεργήθηκαν κατά μέσο όρο 1.544 πράξεις και εισπράχθηκαν 230.000 ευρώ σε δικαιώματα, εκ των οποίων 109.000 ευρώ υπέρ του Δημοσίου.